Explore website: University of Toky, Advanced Design studies

http://t-ads.org/

Cái trang này, chậc, mọi cái hình của nó đều đẹp ạ. MỌI. HÌNH. Đẹp kiểu tao nhã, vui mắt, hiện đại. Nói chung là đẹp. 

Cái thiết kế này của học sinh trường cũng siêu thú vị ạ

http://t-ads.org/exhibition/exhibition-centre-pompidou.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s